Μεθοδολογικός οδηγός
Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μεθοδολογικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού ενίσχυσης της ποιότητας ζωής Qool CITY, είτε σε επιτραπέζια είτε σε ψηφιακή μορφή, για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Μεθοδολογικός οδηγός

Πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των παικτών, τους στόχους του παιχνιδιού, το διαθέσιμο υλικό και τη σχετική μεθοδολογία που αιτιολογεί τη χρήση του παιχνιδιού για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560