Κατάλογος παιχνιδιών
Βρείτε εδώ παιχνίδια σοβαρού σκοπού και πλατφόρμες που έχουν ήδη δοκιμαστεί από άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Κάθε παιχνίδι σοβαρού σκοπού μπορεί να επιλεχθεί με βάση τη γνωστική λειτουργία που επιθυμείτε να εκπαιδεύσετε.
Παρέχονται σύνδεσμος για πρόσβαση στα παιχνίδια σοβαρού σκοπού ή στις πλατφόρμες, μερικές συμβουλές για μια πιο ευχάριστη εμπειρία παιχνιδιού καθώς και σύντομες επεξηγήσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη σχέση των παιχνιδιών με τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής.
  • Είδος παιχνιδιού

  • Γνωστική λειτουργία

  • Τιμή

  • Γλώσσες

  • Εξάρτηση από τη γλώσσα

  • Πλατφόρμες

  • Κατάργηση όλων των φίλτρων

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560