Πως επιλέγουμε ψηφιακά παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές;
Γνωρίζετε πως τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση των γνωστικών λειτουργιών;
Ας εστιάσουμε στα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν άτομα με νευροανάπτυξιακές διαταραχές κατά τη χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.
Γιατί επιλέγουμε τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού;
Διαβάστε σχετικά εδώ
Πώς επιλέγουμε παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών; Εισαγωγή

Επιλογή παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για εκπαίδευση των γνωστικών λειτουργιών

Πώς επιλέγουμε παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών; Εμπόδια κατά τη χρήση παιχνιδιών

Εμπόδια κατά τη χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού

Πώς επιλέγουμε παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών; Οφέλη από τη χρήση παιχνιδιών

Οφέλη από τη χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού

  • Συνοπτικές σημειώσεις επιστημονικού άρθρου
  • επιστημονικού άρθρου: Using serious games for cognitive disabilities
Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560