Επίδραση γνωστικής εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής
Τι είναι οι γνωστικές λειτουργίες;
Γιατί χρησιμοποιούμε τις γνωστικές λειτουργίες;
Πως η γνωστική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής;
Διαβάστε σχετικά εδώ

Ορισμός γνωστικών λειτουργιών και η χρήση τους στην καθημερινή ζωή

Η χρησιμότητα των γνωστικών λειτουργιών στη καθημερινότητα και ορόλος τους για τη βελτίωση της ζωής

  • Επίδραση της γνωστικής εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής - Εξάσκηση σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
  • Τι είναι οι γνωστικές λειτουργίες;
  • Επίδραση της γνωστικής εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής - Απευθύνεται σε φροντιστές
  • Επίδραση της γνωστικής εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής - Απευθύνεται σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Cognitive training quiz (LACKING)
Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560