διαστάσεις ποιότητας ζωής και τις γνωστικές λειτουργίες
Τι είναι η ποιότητα ζωής;
Τι είναι οι γνωστικές λειτουργίες;
Πως οι γνωστικές λειτουργίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής;
Πως τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να υποστηριχθούν ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους;
Διαβάστε σχετικά εδώ
Διαστάσεις της ποιότητας ζωής και των γνωστικών λειτουργιών-1

Οι γνωστικές λειτουργίες και η σημασία της ενίσχυσής τους για τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Διαστάσεις της ποιότητας ζωής και των γνωστικών λειτουργιών-2

Οι διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής και η σημασία της υποστήριξης για τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Οι 8 διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής

Οι 8 διαστάσεις της ποιότητας ζωής και τα βασικά γνωρίσματά τους

  • Ποιότητα ζωής και νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία
  • Ορισμός της ποιότητας ζωής
  • Εννοιολογικό πλαίσιο διανοητικών και αναπτυξιακών διαταραχών για τη λειτουργικότητα του ατόμου
Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560