Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει υποστήριξη σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, συγγενείς αυτών και επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού ενίσχυσης της ποιότητας ζωής για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Διαστάσεις ποιότητας ζωής και γνωστικές λειτουργίες

Μάθετε περισσότερα για τις διαστάσεις ποιότητας ζωής και τις γνωστικές λειτουργίες. Τι εννοούμε με τον όρο γνωστική λειτουργία; Γιατί να προσπαθήσω να ενισχύσω τις γνωστικές μου λειτουργίες προκειμένου να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου;

Επίδραση γνωστικής εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής

Μάθετε περισσότερα για την επίδραση της εκπαίδευσης των γνωστικών λειτουργιών στην ποιότητα ζωής

Τι είναι τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού και τα ψηφιακά
παιχνίδια σοβαρού σκοπού

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού

Πως επιλέγουμε ψηφιακά παιχνίδια σοβαρού σκοπού για
την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών ατόμων με
νευροαναπτυξιακές διαταραχές;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως επιλέγουμε παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιών

Ο ρόλος των υποστηρικτικών μέσων

Μάθε περισσότερα σχετικά με το ρόλο των υποστηρικτικών μέσων

Μεθοδολογικός οδηγός

Οδηγίες για να παίξετε το παιχνίδι για την Ποιότητα Ζωής “QooL CITY” με εκπαιδευτικό σκοπό, είτε στην επιτραπέζια είτε στη ψηφιακή έκδοση

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560