Ο ρόλος των υποστηρικτικών μέσων
Τι είναι τα υποστηρικτικά μέσα;
Παραδείγματα υποστηρικτικών μέσων που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω; Πόσα επίπεδα υποστήριξης υπάρχουν;
Βρείτε ποια είναι τα υποστηρικτικά μέσα που χρειάζεστε για να έχετε καλύτερη ποιότητα ζωής.
Διαβάστε σχετικά εδώ
Ο ρόλος των υποστηρικτικών μέσων

Ορισμός των υποστηρικτικών μέσων και ο ρόλος τους στη ζωή των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

  • Ορισμός των υποστηρικτικών μέσων
  • Επίπεδα υποστήριξης και διαδικασία αξιολόγησης
  • Ποιος είναι ο/η φροντιστής;
Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560