Νέα

Στο τέλος του έργου ID-GAMING, οι εταίροι ανέπτυξαν ένα 5ετές Σχέδιο Αξιοποίησης για να διασφαλίσουν ότι το εν λόγω έργο θα επιτύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:

Το έργο ID-GAMING έφθασε επίσημα στο τέλος του. Οι συνεργάτες CECD και INESC (Πορτογαλία), COPAVA (Ισπανία), AIAS και CSS FORLI (Ιταλία) και AUTH (Ελλάδα) είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να αναπτύξουν ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής για τα άτομα με νοητικές δυσκολίες μέσω των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

Η 5η και Τελική Διακρατική Συνάντηση Έργου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 στην Πανεπιστημιούπολη INESC Taguspark, κοντά στη Λισαβόνα (Πορτογαλία).

Τον Οκτώβριο του 2022, οι εταίροι του ID-GAMING διοργάνωσαν Εκδηλώσεις Προβολής και Διάχυσης του έργου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία για να μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου με εξωτερικούς φορείς.

Several images of the different validation sessions

Οι συναντήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 2022 και σε αυτές συμμετείχαν 121 άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οι φροντιστές τους (συγγενείς και επαγγελματίες) σε 4 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία).

All partners listen to a presentation by the project's leader

H 4η Διακρατική Συνάντηση του έργου «ID-GAMING project» έλαβε χώρα στις 29 και 30/3/2022 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).

Το έργο ID-GAMING έλαβε στις 30 Νοεμβρίου 2021 το Βραβείο Inclusive E+ από την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ της Πορτογαλίας.

Η 3η Διακρατική Συνάντηση του έργου «ID-GAMING Project» πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26/11/2021 στην πόλη Forlì [Φορλί] (Ιταλία).

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου ID-GAMING πραγματοποιήθηκε στις 18/06/2021.

Κατά τη διάρκεια των μηνών του Μαρτίου, τον Απριλίου και τον Μαΐου το 2021, οι εταίροι του έργου ID-GAMING οργάνωσαν και υλοποίησαν τις προβλεπόμενες συναντήσεις εργασίας και συνεργατικού σχεδιασμού στις χώρες τους (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία).

Συντονισμός Έργου:​
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560
Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης