Τελική Διακρατική Συνάντηση Έργου

Η 5η και Τελική Διακρατική Συνάντηση Έργου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 στην Πανεπιστημιούπολη INESC Taguspark, κοντά στη Λισαβόνα (Πορτογαλία).