2η Διακρατική Συνάντηση του έργου ID-GAMING

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου ID-GAMING πραγματοποιήθηκε στις 18/06/2021.