2η Διακρατική Συνάντηση του έργου ID-GAMING

16/07/2021

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου ID-GAMING πραγματοποιήθηκε στις 18/06/2021.

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ισπανία αλλά λόγω των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία COVID-19, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Σε αυτή τη συνάντηση, συνεργάτες από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία συζήτησαν για τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από τις Συναντήσεις Εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα Μαρτίου- Μαΐου 2021.

Το κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εκκίνηση 4 νέων δραστηριοτήτων του έργου:

  • Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την ποιότητα ζωής
  • Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οδηγού
  • Ανάλυση των προδιαγραφών και του σχεδιασμού της ψηφιακής πλατφόρμας ID-GAMING. 
  • Ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ID-GAMING

Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την ποιότητα ζωής, μετά την παρουσίαση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με το πως σχεδιάζεται ένα παιχνίδι, οι συνεργάτες του έργου συζήτησαν σχετικά με το πλαίσιο που πρέπει να αξιοποιηθεί προσδιορίζοντας τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν. Επιπλέον, συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει την οργάνωση μερικών τεχνικών συναντήσεων για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι συνεργάτες του έργου συζήτησαν και συμφώνησαν σε κοινά σχέδια δράσεις για την ανάπτυξη των Παραγόμενων Αποτελεσμάτων (Intellectual Outputs) 2 και 3.

Η επόμενη Διακρατική Συνάντηση του έργου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, τον Οκτώβριο του 2021.

Coordenação do Projeto:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560
Confinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia