Τελική Διακρατική Συνάντηση Έργου

25/10/2022

Η 5η και Τελική Διακρατική Συνάντηση Έργου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 στην Πανεπιστημιούπολη INESC Taguspark, κοντά στη Λισαβόνα (Πορτογαλία).

Στην εν λόγω συνάντηση, οι συνεργάτες από διαφορετικές χώρες ξεκίνησαν συνοψίζοντας τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις Συναντήσεις Επικύρωσης στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 120 άτομα.

Ακολούθως, διερεύνησαν ορισμένες βελτιώσεις που έχουν ήδη προδιαγραφεί και αναμένεται να ενσωματωθούν στην Εκπαιδευτική Ψηφιακή Πλατφόρμα ID-GAMING.

Οι συνεργάτες του έργου αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις προώθησης και διάχυσης που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία που είχαν ως στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε εξωτερικούς φορείς.

Η κύρια στόχευση της συνάντησης ήταν η συζήτηση σχετικά με ένα Σχέδιο Αξιοποίησης που πρόκειται να διαμορφωθεί για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε νέους χρήστες και νέες περιοχές ενδιαφέροντος μετά την ολοκλήρωση της περιόδου χρηματοδότησης.

Επιπλέον, οι συνεργάτες συζήτησαν σχετικά με το τι αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του έργου και ανέφεραν την απόκτηση περισσότερης γνώσης σχετικά με τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, την αξία της συνεργασίας φορέων από διαφορετικά πεδία με άτομα που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο καθώς και τη σημασία της συμμετοχής των τελικών χρηστών στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας της καινοτομίας.

Πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι εταίροι του έργου συζήτησαν θέματα διαχείρισης, προώθησης και αξιολόγησης της ποιότητας και του προγραμματισμού του έργου καθώς και για την προετοιμασία της τελικής αναφοράς.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 31 Οκτωβρίου 2022. Όλοι οι συνεργάτες συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα του έργου είναι πολύ χρήσιμα για να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στους εμπλεκόμενους φορείς και θα διερευνηθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον.

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560