Σχέδιο Αξιοποίησης

20/12/2022

Στο τέλος του έργου ID-GAMING, οι εταίροι ανέπτυξαν ένα 5ετές Σχέδιο Αξιοποίησης για να διασφαλίσουν ότι το εν λόγω έργο θα επιτύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:

  • 1.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητικές δυσκολίες και των φροντιστών τους) που θα βελτιώσουν άμεσα τις γνωστικές τους λειτουργίες και την Ποιότητα Ζωής τους μέσω του παιχνιδιού QooL CITY.
  • 10.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητικές δυσκολίες, των φροντιστών τους και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων) που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις τους αναφορικά με τη σχέση των Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού με τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με νοητικές δυσκολίες.

Το Σχέδιο Αξιοποίησης καθορίζει τις διαδικασίες προβολής και διάχυσης της πλατφόρμας ID-GAMING και του παιχνιδιού QooL CITY είτε διευρύνοντας το γεωγραφικό πεδίο είτε επεκτείνοντάς το σε άλλες γνωστικούς/επαγγελματικούς τομείς.

Οι εταίροι κατέληξαν σε μια σειρά από δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν σε βασικό επίπεδο για να απευθυνθούν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, προκειμένου να τους πείσουν να αξιοποιήσουν το υλικό και τα αποτελέσματα του έργου ID-GAMING. Έχει οριστεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε επίπεδο διάχυσης για να ευαισθητοποιηθούν μεμονωμένοι τελικοί χρήστες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα ID-GAMING και το παιχνίδι QooL CITY. Επίσης σχεδιάστηκαν δραστηριότητες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του έργου.

Οι συνεργάτες θα υποστηρίζουν το παιχνίδι QooL CITY στη διαδικτυακή κοινότητα χρησιμοποιώντας το hashtag #QooLCITYgame (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560