Συνεργάτες

C.E.C.D. Mira Sintra – Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. (CECD Mira Sintra, Πορτογαλία) είναι μία Σύμπραξη για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την Κυβέρνηση, ως οργανισμός Κοινής Ωφέλειας. Ιδρύθηκε το 1976 από γονείς και επαγγελματίες και από την αρχή, η γνώση και η εμπειρία όλων αποτελούν δύο στοιχεία, τα οποία είναι παρόντα στη διαχείριση της σύμπραξης. Ως σήμερα, παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερα από 2.000 άτομα, σε παιδιά, νέους και ενήλικες που χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη, λόγω προβλημάτων στην ανάπτυξή τους ή /και ελλείμματα στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική ή κοινωνική απόδοση σε πτυχές της ζωής τους. Ο Οργανισμός διαθέτει ποικίλες Υπηρεσίες, σε διαφορετικούς χώρους μέσα στην κοινότητα, οι οποίες παρέχουν ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ατόμων στα οποία απευθύνονται με τη βοήθεια διεπιστημονικών ομάδων.

https://www.cecd.pt

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μητροπολιτικά Πανεπιστήμια της νότιας Ευρώπης. Η ιατρική σχολή του ΑΠΘ αποτελείται από >500 ακαδημαϊκά μέλη και >3500 ενεργούς φοιτητές. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2015 στο Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη & Παραγωγή Λογισμικού, στο Σχεδιασμό & την Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης και αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς: υποστηρικτικών τεχνολογιών, εφαρμοσμένων νευροεπιστήμων, ιατρικής εκπαίδευσης, συναισθηματικής υπολογιστικής, σημασιολογικού ιστού, ιατρικής ρομποτικής, καθώς και του τομέα διεπαφών υπολογιστή- εγκεφάλου, τη ραδιοδιάγνωση και τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η ομάδα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και Επιστήμης της Τρίτης Ηλικίας (ASsistiveTechnOlogies and Silver Science Group- ASSOS) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής έχει ως βασικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης την υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ή, όπως αποκαλείται ευρέως την Ενεργό και Υγιή Γήρανση καθώς και τεχνολογίες υποβοηθούμενης διαβίωσης για ειδικές ομάδες πληθυσμού. Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Η ομάδα επικεντρώνεται στη μελέτη σύγχρονων λύσεων για την φροντίδα υγείας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές, επικεντρώνοντας σε καινοτομίες που προέρχονται από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών, κινητές τεχνολογίες και τεχνολογίες διαδικτύου γενικότερα.

http://medphys.med.auth.gr

 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID, Πορτογαλία) αποτελεί ένα ιδιωτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ενδιαφέροντος, αφιερωμένο στην προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής. Οι ερευνητές στο INESC-ID είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους μέλη πανεπιστημιακού προσωπικού ή απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών. Το INESC-ID ξεκίνησε τη δραστηριότητα του το έτος 2000, ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης της INESC. Οι κύριοι στόχοι του INESC-ID είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον τομέα της πληροφορικής και η μεταφορά της τεχνολογίας στη βιομηχανία, μέσω σύναψης συμβάσεων και παροχής εκπαίδευσης.

https://www.inesc-id.pt/

Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena (CSS Forlì, Ιταλία) ιδρύθηκε το 1985 από μια ομάδα ενώσεων, κοινωνικών συμπράξεων και ατόμων που ήθελαν, να έχουν ένα σημείο συντονισμού για τις κοινωνικές τους παρεμβάσεις στην τοπική επικράτεια. Έκτοτε, η οργάνωση Consorzio υποστήριξε τη δημιουργία νέων κοινωνικών συμπράξεων, ενεργοποιώντας νέες υπηρεσίες που ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μελών της και συνέβαλε στη βελτίωση της τοπικής κοινότητας.

https://www.cssforli.it/

Coordinadora de recursos de atención a personas con diversidad funcional intelectual (COPAVA, Ισπανία) είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνει άτομα από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι/ες εργάζονται στον τομέα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών και νοητικών αναπηριών, έχοντας ο καθένας/καθεμία διαφορετικές αντιλήψεις και μεθοδολογικές φιλοσοφίες, εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία σε διαφορετικές περιστάσεις. Έτσι, ο οργανισμός διακατέχεται από μεγάλη ποικιλομορφία που συνεισφέρει σε μεγαλύτερο πλούτο παρεχόμενων υπηρεσιών. Το COPAVA στοχεύει στον καθορισμό κοινών και πρωταρχικών στόχων, ενώ παράλληλα, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητα ζωής για των χρηστών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, στοχεύει στην αναζήτηση βελτιωμένων συνθηκών εργασίας για όλους τους επαγγελματίες που ανήκουν σε κάποιο φορέα που εντάσσεται στον οργανισμό.

https://www.copava.org/

Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (AIAS, Ιταλία) είναι μια ανεξάρτητη ένωση μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) διοικούμενη από τα μέλη της, που είναι άτομα με αναπηρία, μέλη της οικογένειας αυτών και φίλοι/ες τους. Η AIAS παρέχει υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, για την υπέρβαση των εμποδίων που συνεπάγονται και προκαλούνται από την αναπηρία και την επίτευξη αξιοποίησης του πλήρους δυναμικού τους, ώστε να ζήσουν μία «γεμάτη και ολοκληρωμένη ζωή». Το όραμα της οργάνωσης είναι μια συμπεριληπτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα της κατάστασής τους, να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις πτυχές του βίου.

https://www.aiasbo.it/

Συντονιστής Έργου:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560
Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης