Συναντήσεις εργασίας και συνεργατικού σχεδιασμού- Μάρτιος έως Μάιος 2021

06/07/2021

Κατά τη διάρκεια των μηνών του Μαρτίου, τον Απριλίου και τον Μαΐου το 2021, οι εταίροι του έργου ID-GAMING οργάνωσαν και υλοποίησαν τις προβλεπόμενες συναντήσεις εργασίας και συνεργατικού σχεδιασμού στις χώρες τους (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία).

Στις εν λόγω συναντήσεις συμμετείχαν 89 άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, 5 άτομα από τον οικογενειακό τους κύκλο και 46 επαγγελματίες οι οποίοι/ες, κατά τη διάρκεια των συνεδριών, μοιράστηκαν προτιμήσεις, ιδέες και απόψεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των προδιαγραφών του «Παιχνιδιού για την Ποιότητας Ζωής», αναφορικά με:

  • Την πλοκή και αφήγηση του παιχνιδιού.
  • Τις διαφορετικές προκλήσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις της Ποιότητας Ζωής.
  • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού, εστιασμένα ανά γνωστική λειτουργία.
  • Γενικότερους κανόνες και την αναγκαιότητα υποστήριξης κατά την εμπειρία διάδρασης με το παιχνίδι.
  • Φυσικά αντικείμενα του παιχνιδιού (ταμπλό, κάρτες, ζάρια και όλα τα άλλα αντικείμενα που απαιτούνται για το παιχνίδι)

Ορισμένες από τις συνεδρίες εργασίας, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία COVID-19, αλλά πολλές από αυτές πραγματοποιήθηκαν, δια ζώσης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τα βασικότερα ευρήματα και συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας και συνεργατικού σχεδιασμού συμπεριλήφθηκαν σε μια Τελική Έκθεση που παρουσιάστηκε στη 2η Διακρατική Συνάντηση του Έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18/06/2021.

Συντονισμός Έργου:​
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560
Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης