Συναντήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης

10/08/2022
Several images of the different validation sessions

Οι συναντήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 2022 και σε αυτές συμμετείχαν 121 άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οι φροντιστές τους (συγγενείς και επαγγελματίες) σε 4 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία).

Οι συναντήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να:

  • Αξιολογηθεί η ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων
  • Αξιολογηθεί το αντίκτυπο στις δεξιότητες των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, των συγγενών και των επαγγελματιών
  • Συγκεντρωθεί ανατροφοδότηση με σκοπό πιθανές βελτιώσεις

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το επιτραπέζιο και το ψηφιακό  παιχνίδι QooLCITY, καθώς και τη ψηφιακή πλατφόρμα του ID GAMING (αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού και κατάλογο παιχνιδιών σοβαρού σκοπού).

Η ανατροφοδότηση ήταν θετική, καθώς πάνω από το 90% των συμμετεχόντων θεώρησαν ότι το παιχνίδι QooLCITY μπορεί να παιχτεί, είναι διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό, προσβάσιμο, χρήσιμο και έχει επίδραση στις γνωστικές λειτουργίες και στην ποιότητα ζωής.

Ο κύριος στόχος του έργου ID GAMING επετεύχθη, καθώς οι συναντήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης έδειξαν ότι το παιχνίδι QoolCITY συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, των συγγενών και των σχετικών επαγγελματιών, αξιοποιώντας παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής.  

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560