Παραγόμενα Αποτελέσματα Έργου

31/10/2022

Το έργο ID-GAMING έφθασε επίσημα στο τέλος του.

Οι συνεργάτες CECD και INESC (Πορτογαλία), COPAVA (Ισπανία), AIAS και CSS FORLI (Ιταλία) και AUTH (Ελλάδα) είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να αναπτύξουν ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής για τα άτομα με νοητικές δυσκολίες μέσω των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

Όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://id-gaming-project.eu/toolkit/

Εδώ, μπορείτε να βρείτε:

  • Το παιχνίδι QooL CITY
  • Τον κατάλογο παιχνιδιών
  • Εκπαιδευτικό υλικό

Το QooL CITY είναι ένα συνεργατικό παιχνίδι σοβαρού σκοπού, διαθέσιμο σε επιτραπέζια και σε ψηφιακή μορφή, στο οποίο οι παίκτες συμμετέχουν σε μια κοινή δραστηριότητα προκειμένου να διασκεδάσουν και να επιτύχουν από κοινού τους στόχους της εκπαίδευσης.

Ο κατάλογος παιχνιδιών είναι ένα σύνολο από παιχνίδια και πλατφόρμες που έχουν ήδη δοκιμαστεί από άτομα με νοητικές δυσκολίες. Κάθε παιχνίδι μπορεί να επιλεχθεί με βάση τη γνωστική λειτουργία που επιθυμείτε να εκπαιδεύσετε.

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει υποστήριξη σε άτομα με νοητικές δυσκολίες, συγγενείς αυτών και επαγγελματίες σχετικά με τη χρήση του παιχνιδιού QooL CITY για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι συνεργάτες του έργου έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν το έργο ενεργό τα επόμενα έτη. Προς αυτή την κατεύθυνση θα παραχθεί ένα πενταετές Σχέδιο Αξιοποίησης μέχρι το τέλος του έτους.

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560