Εκδήλωση Προβολής και Διάχυσης του έργου ID-GAMING

19/10/2022

Τον Οκτώβριο του 2022, οι εταίροι του ID-GAMING διοργάνωσαν Εκδηλώσεις Προβολής και Διάχυσης του έργου στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία για να μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου με εξωτερικούς φορείς.

Έλαβαν μέρος 140 συμμετέχοντες σχετικοί με τους σκοπούς του έργου και ενημερώθηκαν για την εκπαιδευτική πλατφόρμα του ID-GAMING η οποία περιλαμβάνει:

  • Το παιχνίδι QooL CITY (επιτραπέζιο παιχνίδι και η ψηφιακή του εκδοχή)
  • Κατάλογος παιχνιδιών
  • Εκπαιδευτικό υλικό

Οι συνεργάτες του έργου οργάνωσαν μια συναρπαστική και συμπεριληπτική εμπειρία, όπου οι τελικοί χρήστες και οι επαγγελματίες έπαιξαν όλοι μαζί το παιχνίδι QooL CITY σε μια διασκεδαστική ατμόσφαιρα.

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς τα αποτελέσματα του έργου μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν σε σχετικούς φορείς. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν το προστιθέμενο όφελος του CooL CITY ως ένα ευέλικτο παιχνίδι, όπου νέες προκλήσεις μπορούν να δημιουργηθούν προκειμένου να ανταποκριθούν σε διαφορετικές ανάγκες.

Οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα Σχέδιο Αξιοποίησης στην Τελική Διακρατική Συνάντηση του Έργου που θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022.

Project Coordination:
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560