Εναρκτήρια συνάντηση του έργου

17/12/2020

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος IDGAMING πραγματοποιήθηκε στις 3 και 9 Δεκεμβρίου 2020.

Η εν λόγω Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (Transnational Project Meeting) είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία το Νοέμβριο του 2020. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως.

Στη συνάντηση, εταίροι από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία συζήτησαν τα παρακάτω θέματα:

  • Εισαγωγή στα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Serious Games (ICT)) παρουσιάζοντας παραδείγματα παιχνιδιών που έχουν εφαρμοστεί σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Συσχέτιση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού με τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και την ποιότητα ζωής των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Σχεδιασμός και διαχείριση προγράμματος
  • Αποτελέσματα του έργου
  • Σχεδιασμός του πλάνου παρατήρησης και ελέγχου ποιότητας του έργου
  • Σχεδιασμός του πλάνου διάχυσης του προγράμματος
  • Σχεδιασμός βραχυπρόθεσμης δράσης

Η επόμενη Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (Transnational Project Meeting) έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, τον Απρίλιο του 2021.

Συντονισμός Έργου:​
C.E.C.D. Mira Sintra,
Av. 25 de Abril, n.º 190, Mira Sintra, 2735-418 Cacém
+351 219 188 560
Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης